FAIL (the browser should render some flash content, not this).Strzelać każdy może...

Wbrew obiegowej opinii, strzelanie nie jest sztuką przeznaczoną jedynie dla określonych służb. W wielu krajach jest świetnym sposobem na odpoczynek, relaks czy rywalizację sportową. W czasach PRL "władza" nie była zainteresowana masowym dostępem obywateli do broni palnej. W zasadzie jedyną możliwością kontaktu z bronią były strzelania z karabinka KBKS w czasie zajęć z Przysposobienia Obronnego w szkołach średnich. Zmiana ustrojowa spowodowała, że ów "zakazany owoc" stał się trochę bardziej dostępny. Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby osób uprawiających strzelectwo, choć w dalszym ciągu jest stosowana restrykcyjna polityka dostępu do broni. Ten stan rzeczy trwa przez kolejne rządy, niezależnie od tego, która partia ma władzę. Dodajmy do tego obawę i niechęć Policji, która z mocy ustawy decyduje o tym czy dany obywatel może czy nie może posiadać broń.
Wniosek? Zapewne sytuacja nie zmieni się jeszcze przez wiele lat, więc zanim będziesz mógł wejść do sklepu i kupić broń spróbuj czy warto. Po prostu - naucz się strzelać. W podstawowym zakresie nie jest to trudna sztuka. Aby zacząć wystarczy się z nami umówić. Potrzebny Ci będzie jedynie dowód tożsamości i trochę gotówki.